Cíle spolku (více                        )

  1. Obnova druhově bohatých trávníků na březích potoka Okluky;

  2. Úprava potoka Okluky na potok přírodě blízký (pouze na území městské části Hluku);

  3. Obnova původní vegetace na Kaštanci;

  4. Průzkum lokality a vytipování možností zbudování mokřadel na katastru města;

  5. Prověřit kolik domů v Hluku není napojena na kanalizaci a vypouští odpadní vody do potoka Okluky;

  6. Pořádání minimálně dvou besed, či vzdělávacích aktivit v jednom roce;

  7. Ve spolupráci s ředitelkou ZŠ v Hluku založit Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (SMOP ČSOP nebo někdy jen SMOP). SMOP je zájmová složka Českého svazu ochránců přírody, která sdružuje základní organizace pracující s dětmi a mládeží. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now